Lokasi Sekolah

Jl. Soekarno Hatta km. 7,5 Kelurahan Graha Indah Telepon 0542-8830033